གནས་ཡུལ། དཀར་ཆག་གསེར་གྱི་འ ཕྲེང་བ།
༄༅།། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དཀར་ཆག
 
 • ༄༅།། བོད་ཡིག་དཔེ་ཆའི་དཀར་ཆག་ཕྱོགས་བསྒྲིགས། 06-19
 • ༄༅། །བསྟན་འགྱུར་དཀར་ཆག 12-18
 • ༄༅།།མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱི་གསུང་འབུམ་དཀར་ཆག 12-17
 • ༄༅།། དགོན་པའི་དཀར་ཆག
   
 • ༄༅།།འཕན་ཡུལ་ཤ་བ་འབུམ་པ་སོགས་ཀྱི་དཀར་ཆག 01-03
 • ༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་གནས་ཡིག་གསང་བའི་དཀར་ཆག 12-24
 • ༄༅། །ལྷ་སའི་དགོན་ཐོའི་དཀར་ཆག 12-17
 • Copyright @ China Association for Preservation and Development of Tibetan Culture ( CAPDTC )
  འདིར་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་ཚང་མའི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་སྲུང་སྤེལ་མཐུན་ཚོགས་ལ་དབང་བས་
  ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུའོ།
  E-Mail:dk582002@yahoo.com.cn Tel:8610-58336005