_དེང་སང་པར་དུ་བཏབ་པའི་དཔེ་དེབ། _བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་དྲ་བ།
 
 

གནས་ཡུལ། དེང་སང་པར་དུ་བཏབ་པའི་དཔེ་དེབ།


 རྩོམ་གྱི་ཁ་བྱང་། སྤེལ་དུས།
 • ༄༅།། པེ་ཅིན་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཡིག་དཔེ་རྙིང་དཀར་ཆག
 • 2014-09-17
 • ༄༅།། སྦྲང་ཆར་དུས་དེབ་ངོ་སྤྲོད།
 • 2008-06-19
   
  Copyright @ China Association for Preservation and Development of Tibetan Culture ( CAPDTC )
  འདིར་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་ཚང་མའི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་སྲུང་སྤེལ་མཐུན་ཚོགས་ལ་དབང་བས་
  ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུའོ།
  E-Mail:dk582002@yahoo.com.cn Tel:8610-58336005