_སྨན་པ་མཁས་པ། _བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་དྲ་བ།
 

གནས་ཡུལ། སྨན་པ་མཁས་པ།


 རྩོམ་གྱི་ཁ་བྱང་། སྤེལ་དུས།
 • ༄༅།།གསོ་རིག་གི་མེས་པོ་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ།
 • 2009-06-02
 • ༄༅།། ཁྲོ་རུ་མཁན་ཆེན་ཚེ་རྣམ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།
 • 2007-12-25
 • ༄༅། །གངས་ལྗོངས་བཙུན་པའི་གཟི་དཔལ།
 • 2007-12-16
   
  Copyright @ China Association for Preservation and Development of Tibetan Culture ( CAPDTC )
  འདིར་བཀོད་པའི་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་ཚང་མའི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་རིག་གནས་སྲུང་སྤེལ་མཐུན་ཚོགས་ལ་དབང་བས་
  ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག་པ་དགོངས་འཇགས་ཞུའོ།
  E-Mail:dk582002@yahoo.com.cn Tel:8610-58336005